ΣΥΜΠΡΟΕΔΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Jury President | the Performance Side
https://dma.cy/wp-content/uploads/2024/01/23-Panos-Bassios.png

Πάνος Μπάσιος

Digital, Data & Analytics Director

MSD Greece, Cyprus and Malta

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της τεχνολογίας, του business και του marketing, σε ένα μεγάλο φάσμα αγορών καθώς και μεγεθών εταιρειών – από startups μέχρι και πολυεθνικούς οργανισμούς -, ο Πάνος Μπάσιος είναι ο Digital, Data & Analytics Director στην MSD, υπεύθυνος για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. 

 Ξεκίνησε την καριέρα του στη Silicon Valley των ΗΠΑ, όπου εργάστηκε για 5 χρόνια στις εταιρίες Apple και Sun Microsystems, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, έχοντας βιώσει από κοντά την εξέλιξη ολόκληρου του ψηφιακού οικοσυστήματος από τη γέννησή του μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια κατείχε διάφορες θέσεις σε μια σειρά από εταιρείες, ενώ συνίδρυσε και διηύθυνε με επιτυχία την εταιρεία συμβούλων Amperium. Πριν από την ένταξή του στην MSD, ο Πάνος ήταν Διευθύνων Σύμβουλος στο iProspect, το μεγαλύτερο πολυεθνικό digital performance marketing agency, μέλος του ομίλου Dentsu και πριν από αυτό υπηρετούσε ως Διευθυντής του Ψηφιακού Κέντρου Αριστείας και Καινοτομίας στον ΟΠΑΠ. 

 Από τα φοιτητικά του χρόνια τόσο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όσο και αργότερα στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, του δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσει από πρώτο χέρι την εξέλιξη του διαδικτύου, καθώς και την Τεχνητή Νοημοσύνη από τη γέννησή τους μέχρι σήμερα, το οποίο του δίνει μια μοναδική προοπτική όσον αφορά την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Πάνος έχει επίσης αποκτήσει ισχυρή εμπειρία στον τομέα της αναζήτησης της πληροφορίας, ξεκινώντας ξανά από τα φοιτητικά του χρόνια όπου βίωσε τόσο τη μετάβαση από τους διαδικτυακούς καταλόγους στις μηχανές αναζήτησης, όσο και τη δημιουργία της Google, η οποία ξεκίνησε στο Stanford με τους 2 συνιδρυτές της να είναι συμφοιτητές του από το «γειτονικό» τμήμα Πληροφορικής. 

 Ο Πάνος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και επίσης κάτοχος πτυχίου Executive MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόσφατα ξεκίνησε επίσης και το διδακτορικό του στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στον τομέα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ηθικής και πιο συγκεκριμένα με θέμα το «πρόβλημα ευθυγράμμισης». 

With more than 25 years of experience in the fields of technology, business and marketing, in a wide range of markets as well as a variety of companies (from startups to multinational organizations), Panos Bassios is the Digital, Data & Analytics Director at MSD, responsible for Greece, Cyprus and Malta. 

He started his career in the Silicon Valley, USA, where he worked for 5 years at Apple and Sun Microsystems before returning to Greece, having experienced firsthand the evolution of the entire digital ecosystem from its birth until today. He then held various positions in a number of companies, while also co-founded and successfully ran the consulting firm Amperium. Before joining MSD, Panos was the Managing Director at iProspect, the largest multinational performance digital agency, part of the Dentsu group and prior to that he served as the Director of the Digital Center of Excellence at OPAP. 

Back from his student years at both the National Technical University of Athens, as well as later on Stanford University, he has been given the opportunity to experience first-hand the evolution of the internet, as well as Artificial Intelligence from their birth until present day, which gives him a unique perspective on the development of digital technologies and AI. Panos has also gained solid experience in the field of information search, starting again during his student years where he experienced both the transition from online directories to search engines, as well as the creation of Google, which started within Stanford with the 2 co-founders being fellow graduates of his from the “neighboring” department of Computer Science. 

Panos is an Electrical and Computer Engineer from the National Technical University of Athens, holds a Master’s degree in Electrical Engineering from Stanford University and also holds an Executive MBA degree from the Athens University of Economics and Business. He recently started his part-time PhD at the Ionian University in the area of Artificial Intelligence and Ethics and more specifically on the subject of the “alignment problem”. 

CONTACT US