ΣΥΜΠΡΟΕΔΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Jury President | the Performance Side
https://dma.cy/wp-content/uploads/2024/01/23-Fotis-Antonopoulos.png

Φώτης Αντωνόπουλος

eCommerce & Growth Advisor

FA.gr – eBusiness Consultants

Το πάθος του Φώτη με το ηλεκτρονικό εμπόριο ξεκινάει πίσω στο 2001. 

Έκτοτε, κατείχε διάφορες  ανώτατες θέσεις (GM, Chief Innovation Officer, Director of eCommerce, κ.λπ.), σε μεγάλους εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς και έχει βραβευτεί για τα έργα του με περισσότερα από 30 βραβεία, μεταξύ των οποίων τα βραβεία του ‘Digital Strategist’ (2020), ‘Digital Manager of the Year (2017)’  και ‘eCommerce Manager of the Year‘ (2016) καθώς και το ‘Platinum eVolution Award on eCommerce’ (2022). 

Ο Φώτης είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.), στον οποίο κατείχε επίσης τη θέση του Προέδρου για περισσότερα από 3 χρόνια, είναι συχνός keynote ομιλητής σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια, ενώ συχνά δημοσιεύει τις σκέψεις του, εστιάζοντας κυρίως στο eCommerce, στο Customer Experience και στα Behavioral Economics 

Έχει σπουδάσει Marketing σε επίπεδο BA και MSc, και ελπίζει ότι κάποια μέρα θα καταφέρει να τελειώσει και το διδακτορικό του, στα Behavioral Economics. Έχει επίσης τελειώσει το Executive Training in Technology από το πανεπιστήμιο του Harvard, ενώ είναι συνεργάτης του Baymard Institute για UX/UI τεχνολογίες. 

Fotis began his passionate relationship with e-Commerce, back in 2001.  

Since then, he has held various positions (GM, Chief Innovation Officer, Director of eCommerce, etc), in large domestic and international organizations, and has been awarded for his projects with over 30 industry awards, amongst which the awards for ‘Digital Strategist‘ (2020), ‘Digital Manager of the Year’ (2017) , ‘eCommerce Manager of the Year‘ (2016) and the prestigious Platinum eVolution Award on eCommerce (2022). 

Fotis is one of the founding members of the Greek Ecommerce Association (GR.EC.A.), on which he held the Chairman position for over 3 years, is a frequent keynote speaker on eCommerce-related events and frequently posts his thoughts, focusing mostly on eCommerce, Customer Experience and Behavioral Economics. 

Fotis has studied Marketing both in BA and MSc level and hopes that one day will manage to finish his doctorate in Behavioral Economics. He also took Executive training in Technology from Harvard University and is a fellow UX researcher at the Baymard Institute. 

CONTACT US